Thursday, 14 January 2010

low-tech in the lowest place on earth


תמונות מסדנת לבד שהעברנו לתלמידי המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל. הסדנא נערכה במסגרת הארוע השנתי של המחלקה בים המלח ,פסטיבל של סדנאות שונות שהסטודנטים חופשיים לבחור מבינהן כשהשנה הנושא היה לייצר שרפרף. השרפרפים יוצגו בפברואר בתערוכה במוזאון ישראל בירושלים


No comments:

Post a Comment